Paralaksa tła

Życzenia swojej realizacji

Rzeźbij swoje noce i dni
4 stycznia 2019

Wszystkim życzę spełnienia tego, co od lat przysypane codziennością i pośpiechem na dnie serca i umysłu leży. Ono coraz głośniej woła, upominając się o realizację.


Ireneusz Gralik