Paralaksa tła

Nie poznając tego, co pragniesz, co na dnie duszy Twojej leży, stajesz się emocjonalnym inwalidą.

To Ty jesteś właścicielem i nadzorcą złych myśli w sobie.
14 maja 2019
Wszelkie rekordy pobijają ci, którzy nie patrzą na tych, którzy ich nie pobijają.
14 maja 2019

Nie poznając tego, co pragniesz, co na dnie duszy Twojej leży, stajesz się emocjonalnym inwalidą.


Ireneusz Gralik