Paralaksa tła

„Myśli zaczerpnięte ze „Słuchajcie siebie” – Ireneusz Gralik” 6